Søk bustadlån hos oss

Skal du kjøpe bustad for første gong, men føler fallhøgda er litt stor? Hos oss kan du enten gjere alt på eiga hand, eller snakke med ein rådgjevar om du ønskjer å starte der.

Grøn sparing

Om du ønskjer å investere i fond med tydelege miljøprofilar og som gir god avkasting over tid, er våre grøne fond noko for deg.

Desse fonda investerer i selskap som forsøker å finne smarte, miljøvennlege løysingar på verdas utfordringar innan:

  • Handtering av avfall
  • Berekraftig jord-, skogbruk og matvareproduksjon
  • Alternativ energi
  • Vatn

Dette er våre grøne fond:

  • DNB Grønt Norden
  • DNB Miljøinvest

Meir enn berre ein bank

No har dei endeleg opna ny skiheis

FØRSTE DAG: I helga kunne Stryn Vinterski endeleg opne den splitter nye juniorheisen sin. Sparebanken Sogn og Fjordane har bidrege med 200 000 kroner for å få denne heisen i stand. Her ser du Odd Kjetil Tonning (t.v.), banksjef privatmarknaden i Stryn, saman med Anders Aarnes, styreleiar i Stryn Vinterski.

Siste frå meirennbank.no:

No har dei endeleg opna ny skiheis
07.01.2020
Takka vere Renate får mange familiar ei betre jul
23.12.2019
IL Høyang er med oss vidare!
20.12.2019
Tildelt 750 000 kroner: – Dette set vi stor pris på!
18.12.2019
Desse pengane skal bidra til meir fysisk aktivitet i barnehagane
11.12.2019
Hallen i Bygstad er tildelt 750 000 kroner
09.12.2019